Zarządzanie międzykulturowe

Nie istnieje jeden uniwersalny schemat kulturowy!

„Co powinien wiedzieć manager przyjeżdżający z innego kraju do Polski?”
„Czy styl zarządzania, który sprawdził się w Jego kraju będzie równie efektywny w Polsce?
„Jak zrozumieć, dlaczego podwładni nie zawsze reagują tak, jakby manager sobie tego życzył?

W dzisiejszych czasach, gdy najważniejszym wyzwaniem jest zrównoważony rozwój, polegający na osiąganiu założonych wyników biznesowych oraz nieustanny rozwój kompetencji zespołu, niezwykle istotnym czynnikiem sukcesu jest właściwa analiza sytuacji, zrozumienie, dlaczego ludzie zachowują się właśnie tak i dostosowanie swego stylu zarządzania do dynamiki zespołu. 

Największe sukcesy będą odnosić managerowie, którzy mają największy dostęp do repertuarów styli współpracy z zespołem i rozumieją, jaki potencjał tkwi w różnicach.

Świadomość międzykulturowa staje się bardzo istotnym czynnikiem w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych. Świat międzynarodowych korporacji to świat kulturowo zróżnicowanych zespołów. To świat ludzi pochodzących z bardzo różnorodnych kręgów kulturowych. Nie tylko mówiących różnymi językami, ale również interpretujących rzeczywistość w różny sposób.

Celem szkolenia jest: 

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami funkcjonującymi w obrębie szerokiego obszaru psychologii międzykulturowej  
 • Przybliżenie realnych problemów występujących w codziennej pracy korporacji międzynarodowych
 • Analiza i odwołanie do bieżącej sytuacji korporacyjnej uczestników szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • Osób pracujących /kierujących w międzynarodowych zespołach
 • Obcokrajowców, którzy rozpoczynają prace w Polsce
 • Polaków wyjeżdżających za granicę

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

Rozwój ścieżki kariery – szkolenie międzykulturowe poszerza umiejętności interpersonalne i tym samym zwiększa możliwości rozwoju zawodowego. Posiadanie świadomości międzykulturowej daje uczestnikom szkolenia przewagę na konkurencyjnym i międzynarodowym rynku pracy. 

Program szkolenia:

 1. Międzykulturowe środowisko pracy
  • Co rozumiemy przez „międzykulturowe środowisko pracy”? 
  • Jakie niesie to ze sobą wyzwania dla pracowników? 
  • Jakie procesy zachodzą, kiedy spotykają się ze sobą przedstawiciele różnych kultur?
 2. Stereotypy i uprzedzenia 
  • Dając sobie przestrzeń dajmy przestrzeń innym. 
  • Inność zamieniamy w narzędzie stymulujące rozwój.
  • Poznając mechanizmy stereo typizacji poszerzamy horyzonty widzenia i doświadczania świata.
  • Jak sobie radzić ze stereotypami, które towarzyszą człowiekowi od dzieciństwa? 
 3. Polska i Polacy Lokalnie i na Świecie (w przypadku szkoleń dla obcokrajowców; w przypadku szkoleń dla Polaków wyjeżdżających zagranicę przedstawienie kultury docelowej)
  • To zapoznanie uczestników szkolenia z bogatą historią i kulturą Polski. 
  • Przedstawienie wartości narodowych, moralności, etyki i etykiety w Polsce. 
  • Przybliżenie Polski, jako kraju Europy Centralnej – co bezpośrednio wpłynęło na przeszłość kraju, wpływa na teraźniejszość i będzie wpływać na przyszłość.
  • Analiza zachowań Polaków pod względem kulturowym i biznesowym. 
  • Jak Polacy postrzegają obcokrajowców?
  • Jak odnoszą się do obecnego Świata?
 4. Wymiary Kultur 
  • Zapoznanie uczestników kursu z obszernymi badaniami Geerta Hofstede, którego innowacyjna praca rzuciła nowe światło na funkcjonowanie w otoczeniu kulturowo zróżnicowanym.
 5. Międzynarodowe aspekty komunikowania się w organizacji
  • Poznanie wymiarów kultur to również poznanie stylu komunikowania się i relacji panujących w firmie.
 6. Różnice Kulturowe a zachowania w biznesie
  • Poznając główne cechy kultur świata Biznesu, uczestnik uczy się jak odczytywać intencje, nawiązywać relacje oparte na zrozumieniu i wiedzy oraz skutecznie współpracować.
 7. Negocjacje w biznesie 
  • Zapoznanie uczestników szkolenia z typami negocjatorów pochodzących z różnych kręgów kulturowych.
 8. Zarządzanie Zespołem Międzykulturowym
  • Jak identyfikować, analizować i zarządzać różnicami kulturowymi występującymi wśród członków zespołu z wykorzystaniem w pełni potencjału, który różnice te przynoszą?
  • Budowanie zespołu – z uwzględnieniem osobowości w zespole
  • Menadżer a zespół – wzajemne oczekiwania i obawy
  • Motywacja – Jakie działania wspierają motywowanie do pracy zespołu składającego się z osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych.
 9. Podsumowanie i zakończenie