Zarządzanie zmianą

Program

 1. PRZYCZYNY DOKONYWANIA ZMIAN W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  • Wewnętrzne i zewnętrzne środowisko instytucji
  • Czynniki wymuszające zmiany w organizacji
  • Obszary zmiany w organizacji
  • Stworzenie planu i doskonalenie istniejącej lub dopracowanie nowej struktury organizacyjnej
 2. PROCES ZMIANY W FIRMIE – ZASADY I REGUŁY
  • Destabilizacja – analiza konieczności zmian
  • Metody i techniki przeprowadzania zmian – zmiana strategii działania firmy, zmiana struktury organizacyjnej, 
  • Reakcje i postawy pracowników na zmianę 
  • Utrwalenie nowego porządku w organizacji
 3. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PROCESU WPROWADZANIA ZMIAN
  • Najczęściej występujące opory przed zmianą
  • Aspekty osobowościowe oporu
  • Jak pracować z występującym oporem pracowników przed zmianami?
  • Metody zmiany przyzwyczajeń pracowników organizacji z „starej” na „nową”
  • Sposoby redukcji lęku i nieufności związanych ze zmianą
 4. ZARZĄDZANIE STRESEM W PROCESIE WDRAŻANIA ZMIAN W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  • Proces przygotowywania do ewentualnej zmiany w przedsiębiorstwie
   • stres i jego mechanizmy
   • strategia radzenia sobie ze stresem
   • indywidualne reakcje na sytuacje trudne
   • stres a choroby psychosomatyczne
 5. SYTUACJIA KOMUNIKACYJNA W PROCESIE ZMIANY
  • Znaczenie komunikacji w procesie zmiany
  • Trudności i zniekształcenia informacyjne w procesie zmian
  • Narzędzia ułatwiające diagnozę w sytuacji restrukturyzacji, zwolnień i konfliktu
  • Bariery przy finalizowaniu ustalonej polityki komunikacyjnej
  • Zdefiniowanie potrzeb komunikacyjnych w firmie
  • Stworzenie sprawnych procedur komunikacji
  • Skuteczność różnych kanałów komunikacji
  • Kto i o czym powinien komunikować?
 6. BUDOWANIE, PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU W NOWYCH WARUNKACH 
  • Budowanie efektywnych zespołów
   • proces wprowadzania pracy zespołowej i ustalania celów w zespole
   • psychologiczne aspekty pracy zespołowej
  • Planowanie i organizacja pracy zespołu
  • Role w zespole – pozytywne i negatywne
 7. KIEROWANIE ZESPOŁEM W PERSPEKTYWIE ZMIAN
  • Kluczowe czynniki budowania akceptacji dla zmiany
  • Główne zadania menadżera w kierowaniu pracownikami
  • Metody budowania autorytetu w zespole
  • Komunikacja z pracownikami
  • Motywowanie pracowników 
  • Zarządzanie konfliktem w zespole
 8. ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KONFLIKTOWYMI W PROCESIE PRZEKSZTAŁCANIA ORGANIZACJI
  • Istota konfliktu, przyczyny i skutki
   • modele sytuacji konfliktowych