Zarządzanie czasem i organizowanie pracy własnej

Na szkoleniu Techniki zarządzania sobą w czasie między innymi uczymy:

 • Jak ustalać swoje priorytety (co wykonywać w pierwszej kolejności) – jak rozplanować swoje zadania, by wiedzieć czemu poświęcać więcej czasu a czemu mniej, jak pogodzić wiele rzeczy na raz i jak z tym zdążyć.
 • Jak planować pracę, by nie zabierać rzeczy do zrobienia do domu – pracuję w pracy – jak efektywnie wykonywać zadania.
 • Jak zwalczać lenistwo i nie marnować swojego czasu.
 • Co robić, by nie odkładać zadań na ostatnią chwilę.
 • Jak zarządzać czasem w sytuacji, gdy jest go niewiele z powodu niespodziewanych zadań z krótkim terminem realizacji.
 • Jak pozyskać dla siebie więcej czasu i jak zorganizować własny czas – techniki i narzędzia zarządzania czasem.
 • Jak szybciej wykonywać przydzielone zadania, by uzyskać czas na dodatkowe sprawy.
 • Jak poradzić sobie z osobami, które przerywają organizację czasu własnego. Co robić, gdy szef zabiera czas.

Cel szkolenia

 • uświadomienie uczestnikom nawyków z zakresu własnej efektywności,
 • uświadomienie uczestnikom znaczenia poprawnego ustalania celów, weryfikacji postępów, analizy słabszych stron w kontekście podnoszenia własnej efektywności,
 • uświadomienie uczestnikom sensu zarządzania energią własną oraz energią pracowników w celu zwiększenia efektywności indywidualnej i zespołowej,
 • poznanie znaczenia siły poprawnej komunikacji w delegowaniu zadań pracownikom, wyznaczania celów i weryfikowania postępów poszczególnych członków zespołu,
 • poznanie niejednej techniki zarządzania sobą w czasie – skrzynki narzędziowej zawierającej zbiór tradycyjnych i nowoczesnych metod (zgodnie ze stylem zachowań danej osoby).

Korzyści

 • nabycie umiejętności identyfikowania własnych „złodziei czasu”, nieefektywnych nawyków, oszczędności poznawczej itp.,
 • podniesienie efektywności własnej i pracowników w zakresie planowania i organizacji pracy,
 • poznanie reguł pozwalających efektywnie planować czas,
 • maksymalizacja efektywności,
 • wykorzystywanie odpowiedniej techniki zarządzania sobą w czasie w celu zwiększenia swojej efektywności osobistej,
 • nabycie umiejętności tworzenia realistycznych planów w kontekście życia zawodowego,
 • pobudzenie do zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i opracowanie indywidualnego planu zastosowania w pracy możliwych metod.

 Zakres merytoryczny:

 1. Analiza dotychczasowego sposobu organizowania czasu
  • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne bezpośrednio wpływające na osobistą efektywność w pracy
  • Jak wygląda mój dzień w pracy? – na co poświęcam najwięcej czasu, na co go marnotrawię?
  • Inwentaryzacja czasu pracy i analiza najczęstszych „pożeraczy czasu”
  • Ocena dotychczasowej osobistej efektywności w pracy: co mi idzie świetnie, z czym się nie wyrabiam, z jakimi zadaniami i działaniami mam problem? – mocne i słabe strony
  • Określenie warunków idealnych: co chciałbym zmienić w moim planowaniu zadań i sposobie pracy?
  •  Motywacja – czego mi brakuje, by motywować się do właściwego zarządzania zadaniami i ich realizacją? 
 2. Skuteczne wyznaczanie priorytetów - plan osobistego zwiększenia efektywności w codziennej pracy
  • Tworzenie własnych list celów – wyznaczanie priorytetów- stworzenie własnej checklisty
  • Planowanie dnia pracy – aktywność indywidualna uczestników. Dodatkowe uwagi i wskazówki dotyczące praktycznego planowania- znaczenie planowania
  • Hierarchia zmian: co i od kiedy wprowadzam w życie i jak to potem kontroluję?
  • Zasada Pareto
  • Moje prawdziwe zadania – najpierw sprawy najważniejsze, rozróżnianie spraw pilnych od ważnych
  • Macierz Eisenhowera
  • Efektywna organizacja i realizacja zadań
  • Lista zadań – grupowanie i selekcja
  • Analiza ABC
 3.   Radzenie sobie z utrudnieniami w realizacji zaplanowanych działań
  • Zasady racjonalnego planowania czasu - realizacja i organizacja zadań
  • Planowanie działań etapami: sporządzanie planu dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku
  • Twoja krzywa wydajności
  • Praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania
  • Ustalenie stałego czasu na osobiste zadania
  • Najpoważniejsze błędy w zarządzaniu czasem
  • Ocena efektów wg zasady: planowanie – działanie – ocena
  • Ocena dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, roku
 4. Plan osobistego zwiększenia efektywności w codziennej pracy
  • Tworzenie własnych list celów – wyznaczanie priorytetów
  • Planowanie dnia pracy – aktywność indywidualna uczestników. Dodatkowe uwagi i wskazówki dotyczące praktycznego planowania
  • Hierarchia zmian: co i od kiedy wprowadzam w życie i jak to potem kontroluję?