Wystąpienia publiczne

Głównym celem szkolenia jest:

dostarczenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych i profesjonalnej prezentacji oraz panowania nad stresem i zmianami w sytuacjach trudnych.

Osiągniecie głównego celu będzie możliwe poprzez:

PROGRAM

MODUŁ Radzenie sobie ze stresem i tremą
 1. Inteligentne emocje a umiejętność radzenia sobie ze stresem. Zdrowie a stres. 
 2. Czy jest stres i jakie są jego odmiany? Przypadek W.Churchill’a.
 3. Autodiagnoza poziomu odporności na stres.
 4. Budowanie silnego ja i barier antystresowych.
 5. Analiza sytuacji stresogennych. Źródła stresu – ćwiczenie.
 6. Własny styl radzenia sobie ze stresem Moje sposoby na pokonanie tremy – ćwiczenie, które ma na celu wypracowanie prostych technik pozwalających  na swobodę wypowiedzi.

Moduł wprowadzający uczestników w emocje, umiejętne radzenie sobie z nimi i pokazujący efekty rozwoju inteligencji emocjonalnej w oparciu o metodę self-coaching.
Podczas tej części szkolenia przeprowadzone zostaną testy pokazujące zależność między osobowością a radzeniem sobie ze stresem.

MODUŁ: Komunikacja niewerbalna i werbalna jako narzędzia pozytywnego myślenia i komunikowania się
 1. Gesty które zdradzają – ćwiczenia na demonstracje stanów emocjonalnych przy pomocy gestów  i mimiki. Ciało i głos – jak nimi pracować
 2. Pzekonania jako źródło efektywności w prezentacji – budowa właściwej optyki i poszukiwanie równowagi między emocjami, gestami i słowami – ćwiczenie.
 3. Zmiana negatywnego modelu myślenia – technika odbicia lustrzanego i jej zastosowanie w kreowaniu pozytywnego wizerunku samego siebie.
 4. Słownik transformacji – ćwiczenia polegające na zamianie słów negatywnie brzmiących na słowa o zabarwieniu pozytywnym.
 5. Zakazane zwroty – ćwiczenie.

Praktyczny moduł pozwalający pobawić się gestami i słowami, dzięki któremu uczestnicy nabiorą dystansu i swobody w sięganiu po narzędzia z obszaru komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a wszystko to po to, by ich przekaz był wiarygodny a tym samym skuteczny.

MODUŁ: Przygotowanie wystąpienia
 1. Ogólne zasady przygotowania prezentacji – wprowadzenie. Budowa przekazu z uwzględnieniem celu i audytorium
 2. Zasady pozytywnego udzielania informacji zwrotnych – ćwiczenie mające za zadanie przełamanie oporu przed wystąpieniem publicznym i otrzymanie wzmacniających informacji zwrotnych.
 3. Elementy konstrukcyjne krótkich przemówień – ćwiczenie, którego celem jest kreowanie elastyczności w tworzeniu prezentacji.
 4. Schemat analizy prezentacji – uczestnicy zapoznają się ze standardami dobrego wystąpienia, do których odwoływać się będą w trakcie dalszych ćwiczeń.

Praktyczny moduł wprowadzający uczestników w zagadnienia prezentacji i jej przygotowania. Ważnym aspektem będzie również omówienie zagadnienia informacji zwrotnej jako narzędzia, z jednej strony dostarczającego wiedzy na poziomie skuteczności komunikatów, a z drugiej strony - z obszaru psychologicznego wzmocnienia prezentującego. W tym celu uczestnicy poznają zasady skutecznego feedbacku i jego zastosowania w praktyce.

MODUŁ: Wystąpienie – moja własna prezentacja
 1. Techniki używane w trakcie prezentacji. 
 2. Proces wyjaśniania w prezentacji i elementy wpływające na przypominanie w trakcie prezentacji – ćwiczenia uaktywniające prawą półkulę mózgową, których celem jest uświadomienie uczestnikom ważności wizualizacji podczas wystąpienia.
 3. Techniki wywierania wpływu podczas prezentacji. Jak argumentować i budować komunikat skuteczny wobec określonego audytorium
 4. Uczestnicy wybierają temat prezentacji (produkt lub usługę), następnie zgodnie z zaprezentowaną wcześniej teorią i pomocniczymi arkuszami analizy, przygotowują prezentację dla całej grupy. Wystąpienia rejestrowane są kamerą wideo. Prezentacje są analizowane przez prowadzącego i grupę.

Moduł, na który wszyscy uczestnicy powinni czekać z niecierpliwością. Teraz, gdy potrafią sobie radzić z tremą i stresem, znają zasady przygotowania prezentacji i jej prowadzenia, a przede wszystkim są wiarygodni na poziomie komunikatów i mowy ciała – chętnie wystąpią ze swoją własną, krótką prezentacją. Temat ustalany jest w podgrupach, materiał jest nagrywany i odtwarzany po każdym wystąpieniu. Ta metoda pozwala uczyć się w trakcie i wyciągać wnioski kolejnym uczestnikom. Należy pamiętać, że celem jest uczenie się i doskonalenie. To doświadczenie najskuteczniej przygotuje uczestników do efektywnych wystąpień na forum.

MODUŁ: Pytania i zastrzeżenia - trudne sytuacje w trakcie wystąpień publicznych
 1. Radzenie sobie z pytaniami i zastrzeżeniami.
 2. Co robić, aby być dobrym słuchaczem – ćwiczenie polegające na stworzeniu „Mapy umysłowej” zawierającej wszystkie elementy będące wyznacznikami aktywnego słuchania.
 3. Umiejętność zadawania pytań – ćwiczenia pozwalające na identyfikację pytań zamkniętych i otwartych, których celem jest uświadomienie uczestnikom, że właściwie zadane pytanie gwarantuje jak najlepsze dostosowanie przekazu do potrzeb odbiorcy.
 4. Radzenie sobie z krytyką i zastrzeżeniami – zastosowanie pięciostopniowego modelu reakcji na krytykę w celu pokazania uczestnikom, iż reakcja na krytykę i zarzuty odbiorców nie powinna przybierać formy tłumaczenia się lub ataku na osobę dokonującą krytyki.
 5. Ćwiczenia w radzeniu sobie z krytyką – kilka prezentacji jest nagrywanych i wspólnie analizowanych.
 6. Jak dokonać analizy prezentacji, wyciągnąć wnioski i zastosować działania mające na celu doskonalenie?

Czego boimy się podczas prezentacji? Tego, że nas źle odbierze grupa, że nie uda nam się przekazać istoty treści, wreszcie tego, że zaczną nas pytać i zaburzą ustalony wcześniej porządek? Obaw jest wiele – są różne. W tej części warsztatu uczestnicy zostaną wyposażeni w takie narzędzia, które pozwolą im przygotować się na różne trudne okoliczności podczas wystąpień publicznych. Dzięki temu nie będą zaskoczeni i ze spokojem poradzą sobie nawet z najdziwniejszymi pytaniami i trudnym audytorium.