Październik 2017
Temat Termin Miejsce Cena
Zarządzanie zmianą 11-12.10.2017 Warszawa 920,00 zł
Narzędzia do analizy i usprawniania firmy 30-31.10.2017 Wrocław 885,00 zł
Listopad 2017
Temat Termin Miejsce Cena
Zarządzanie zmianą 09-10.11.2017 Warszawa 920,00 zł
Narzędzia do analizy i usprawniania firmy 27-28.11.2017 Warszawa 885,00 zł
Styczeń 2018
Temat Termin Miejsce Cena
Zarządzanie zmianą 18-19.01.2018 Łódź 920,00 zł
Narzędzia do analizy i usprawniania firmy 22-23.01.2018 Warszawa 885,00 zł