PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI I MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU W MIEJSCU PRACY

1. Czym jest mobbing – definicja:

 • co jest mobingiem;
 • co nie jest mobbingiem;
 • rodzaje mobbingu.

2. Cechy charakterystyczne mobbingu:

 • 45 cech mobbingu wg Heinza Leymana;
 • warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska;
 • kiedy najczęściej mamy doczynienia z mobbingiem.

3. Przyczyny mobbingu:

 • konflikt jako źródło mobbingu;
 • rodzaje konfliktu;
 • mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia;
 • sposoby radzenia sobie z konfliktem – jak się zachować?
 • identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu;
 • mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu;
 • ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu.

4. Konsekwencje psychologiczne, zdrowotne i organizacyjne mobbingu:

 • sposoby radzenia sobie ze stresem;
 • reakcja zwrotna – ciało, umysł;
 • emocje – zapomniana siła – jak nią kierować i okiełznać;
 • oddech – najlepszy sprzymierzeniec – techniki opanowania negatywnych emocji najkrótszą drogą do panowania nad zjawiskiem mobbingu.

5. Dyskryminacja – definicja:

 • zachowania dyskryminacyjne i ich rodzaje;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji;
 • ścieżki reakcji;
 • asertywność – najlepszy sprzymierzeniec;
 • komunikat Ja – jak z niego korzystać;
 • umiejętne stawianie granic asertywnych;
 • twoje prawa asertywne;
 • trening asertywnych zachowań.

6. Molestowanie a molestowanie seksualne – rozróżnienie:

 • rozpoznanie zachowań noszących znamiona molestowania;
 • czym jest molestowanie;
 • jak się bronić przed molestowaniem – jak nie zostać ofiarą;
 • informacja zwrotna – przydatne narzędzie;
 • inne formy reakcji;
 • procedura reakcji w sytuacji nasilających się zachowań noszących znamiona molestowania seksualnego.

7. Jak powinna zareagować organizacja w sytuacji stwierdzenia zachowań o charakterze mobbingowym, dyskryminacyjnym lub stwierdzenia zjawiska molestowania seksualnego:

 • reakcja w codziennym postępowaniu;
 • reakcja z poziomu zespołu;
 • reakcja z poziomu przełożonego.

8. Mobbing a prawo pracy Art. 943.

9. Trójkąt dramatyczny:

 • 3 pozycje w trójkącie dramatycznym;
 • jak nie dać się wciągnąć do gry;
 • jak wyjść z gry;
 • zmowa milczenia – jej skutki i jak ja przełamać.

10. Zakończenie szkolenia.

 

 Metodyka szkolenia

Szkolenie obejmuje około 6 godzin i jest prowadzone w sposób umożliwiający najbardziej efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności. Szkolenie ma charakter wykładu, przykłady poparte są ćwiczeniami, mile widziane aktywne uczestnictwo w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i aranżowanie dyskusji na temat objęty szkoleniem.