Justyna Stańczak Anuszewska

Specjalistka ds. funduszy unijnych, szkoleniowiec pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, praktyk w zakresie tworzenia dokumentacji aplikacyjnej, jak i realizacji projektu dla osób fizycznych, firm i sektora publicznego, specjalista z zakresu zarządzania projektami i przygotowania do kontroli i audytu.

Wykładowca uczelniany z zakresu funduszy strukturalnych, związana w sposób praktyczny z tematyką pozyskiwania funduszy z UE od 2005 r., doradca z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania. Specjalista z zakresu szkoleń komunikacyjnych oraz kompetencji miękkich. Praktyk w zakresie twórczego myślenia, budowania poczucia wartości i inteligencji emocjonalnej. Doświadczony Trener w zakresie profesjonalnej obsługi Klienta i marketingu sprzedażowego.