Joanna Chojnacka

Z wykształcenia jest kulturoznawcą oraz ekonomistą. Jej pasją są negocjacje, doradztwo handlowe z uwzględnieniem występujących różnic kulturowych, biznes międzykulturowy oraz etyka biznesu w poszczególnych krajach. Prowadzi szkolenia ze wszystkich w/w dziedzin.

Ukończyła dwa kierunki na Uniwersytecie Warszawskim (Studia Latynoamerykańskie oraz Orientalistykę – Azja, Afryka), a także Stosunki Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej, gdzie obecnie jest doktorantką na kierunku Zarządzanie i Marketing. Od 12 lat pracuje w środowisku międzynarodowym uczestnicząc w procesach negocjacyjnych oraz handlowych angażujących przedstawicieli odmiennych kultur. Reprezentuje zarówno korporacje zagraniczne na rynku polskim, jak i dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem z polskimi firmami planującymi ekspansję zagraniczną. Ukończyła szkołę Trenerów Biznesu Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.