Małgorzata Czartoryska

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ( Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego), współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa, MSWiA MF), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli w tamatyce egzekucji administracyjnej. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom egzekucji administracyjnej, postepowań administracyjnych i samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck Platforma Edukacyjna Project System. Autor poradnika dla gmin " Egzekucja adminstracyjna opłaty śmieciowej". Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji admnistracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej.  Z racji  zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych. rogramów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla różnych Beneficjentów.