Piotr Gańczyk

Praktyk o unikalnej wiedzy z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy, planowania, organizowania, kontrolowania procesów i motywowania zespołów pracowniczych zarówno produkcyjnych jak i sprzedażowych.

Szef Logistyki, Kierownik Produkcji, Dyrektor Techniczny, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu, Prezes Zarządu, Coach, Trener wewnętrzny i zewnętrzny. Miłośnik nowoczesnych technik zarządzania jak 5S, Kanban, Kaizen, JIT czy Lean Manufacturing, którego jest gorącym zwolennikiem. Praktyka w logistyce, produkcji, R&D, utrzymaniu ruchu i w zarządzaniu na poziomie Executive – powyżej 15 lat. Restrukturyzował zarówno firmy z zagranicznym kapitałem jak i polskie przedsiębiorstwa. Duże organizacje powyżej 1000 osób jak i mniejsze posiadające około 50 pracowników. Prowadził firmy produkcyjno-handlowe różnej wielkości w różnych branżach. Z racji doświadczenia oraz wykonywanych funkcji top menadżerskich i konsultanckich w dużych organizacjach produkcyjnych, zajmuje się przebudową i optymalizacją procesów wewnątrzfirmowych oraz prowadzi szkolenia zarówno dla pracowników, kierowników jak i dla wyższej kadry menadżerskiej.

Pracuje w obszarze zarządzania, optymalizacji procesów i wdrażania nowoczesnych technik zarządzania:

  • specjalizuje się w treningach z zakresu zarządzania zespołem oraz technik komunikacji wewnętrznej w organizacjach;
  • specjalizuje się w treningach z zakresu Lean Manufacturing oraz nowoczesnych technik zarządzania jak KANBAN, KAIZEN, JIT, 5S;
  • prowadzi projekty, konsultacje i audyty w obszarze szeroko pojętej restrukturyzacji w obszarze produkcji, logistyki, magazynu, utrzymania ruchu, sprzedaży i procesów około sprzedażowych;
  • absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej;
  • kontynuował edukację na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania;
  • ukończył Executive MBA w PAM Center na UŁ wraz z H.R. Smith School of Business University Of Maryland;
  • w życiu kieruje się zasadą, „Chociaż byłbyś Mistrzem Świata w tym co robisz, bez ludzi niczego nie osiągniesz”