Joanna Waleriańczyk

Wieloletni Trener i Doradca w zakresie: źródeł finansowania działalności gospodarczej, zarządzania projektami, finansów publicznych, ABC przedsiębiorczości, roli marketingu i zarządzania w firmie, pozyskiwania funduszy w ramach programów POKL, RPO, POIG, PROW, rozliczania projektów unijnych POKL, WRPO, POIG oraz aktywnych formy poszukiwania pracy, form opodatkowania, VAT, zagadnień finansowo-księgowych, zewnętrznych źródeł finansowania, pisania biznesplanów.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Rachunkowości, Controlingu i Analizy Finansowej. W latach 1997-2003 Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rachunkowego Narodowego Banku Polskiego. W latach 2005-2008 Główny Specjalista w ARR S.A – Regionalnej Instytucji Finansującej w Koninie; Przewodniczący KOP – Komisji Oceniającej Biznes Plany Działań. Wieloletni Trener i Doradca w zakresie: obsługi trudnego klienta, POKL-Dz 6.2, POKL 8.1., 8.1.2, PROW: Działanie 312 – Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenie wiejskim, Działanie 311 – Zarządzania projektami, „ABC Przedsiębiorczości” dla kobiet oraz osób długotrwale bezrobotnych, a także doradca rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2004-2006 i w latach 2007-2013.

Koordynator i kierownik projektu LEADER, Doradca i szkoleniowiec dla RIF województwa mazowieckiego, Fundacji MŚP. Wykładowca dla Mazowieckiej Jednostki wdrażania projektów unijnych, wykładowca i szkoleniowiec dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Poznaniu.

Z ponad 11-letnim doświadczeniem w realizacji projektów i we wdrażaniu programów finansowanych ze środków UE; od 2005 r. była odpowiedzialna za monitoring pracy Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie woj. Wielkopolskiego (programy Phare, program SPO RZL Działanie 2.3. schemat a, program SPO WKP Działania 2.1., 2.2.1 i 2.3.); posiada bogate doświadczenia w doradztwie dla firm – opracowywaniu biznesplanów, wniosków do kredytu technologicznego, wniosków o udzielenie dotacji w ramach programów POKL, POIG, WRPO, sporządzaniu strategii rozwoju dla firm metodą warsztatową;

Od grudnia 2008 roku powołana na asesora przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.