Kazimierz F. Nalepa

Doradca, Coach i Trener z ponad 35-letnim stażem w pracach dla biznesu (banki, ubezpieczenia, przemysł, sprzedaż), administracji państwowej, organizacji społecznych i związków zawodowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwoju kompetencji zawodowych w korporacjach finansowych i przemyśle. Prowadzi szkolenia, diagnozy i coaching sprzedawców i negocjatorów. Pomaga menadżerom w osiąganiu założonych rezultatów poprzez consulting, coaching oraz indywidualny trening. Przeszkolił osobiście ponad 30.000 menadżerów i pracowników firm. Przeprowadził ponad 9356 godzin zajęć, co daje wynik 1170 dni szkoleniowych oraz ponad 3500 godzin doradczych w obszarach zarządzania i sprzedaży.

Wykształcenie:

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydział Elektryczny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania. Studia doktoranckie na wydziale Zarządzania UW. W latach 1987-1990 studiował w Londynie najnowsze kierunki w zakresie zarządzania oraz style konsultingu i szkolenia w sferze biznesu. W tym czasie wizytował miejscowe firmy zdobywając w nich doświadczenie. W 1994 przeszedł w Anglii cykl szkoleń w GUARDIAN BUSINESS SERVICES.

Prowadził zajęcia w: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej, Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka. W latach 1985-1989 zajmował się doradztwem w zakresie organizacji i zarządzania w ramach pracy następujących zespołów: Spółdzielnia Doradztwa Organizacyjnego „Ekspert” przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Doradztwa Przemysłowego, Towarzystwo Konsultantów Polskich „BUKOS”, PGD „PARTNER” – firma konsultingowa. W latach 1977-1982 prowadził doradztwo i prace badawczo-naukowe w sferze przemysłu w ramach: Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Instytutu Energetyki.