Dominik Jurczak

Trener z zakresu negocjacji, zarządzania konfliktem, mediacji, umiejętności osobistych oraz Coach. Posiada doświadczenie w pracy negocjatora oraz doświadczenie w obszarze biznesu. Będąc wiceprezesem zarządu Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Krakowie „DIALOG” poznał sposoby postępowania ludzi w sytuacjach konfliktowych. Doświadczenie mediatora stało się dla Niego podstawą do dzielenia się swoją praktyczną wiedzą podczas szkoleń z zakresu negocjacji i zarządzania konfliktem. Prowadzi warsztaty negocjacyjne zarówno dla menadżmentu wyższego i średniego stopnia, jak i Klientów prowadzących własną działalność gospodarczą oraz handlowców. Jako Trener biznesu oraz certyfikowany Coach ICC szkoli oraz doradza kadrze menadżerskiej, prezentując jak cenne są wysokie kompetencje społeczne oraz umiejętność wywierania wpływu w kontakcie z partnerem. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem przygotowując klientów do spotkań handlowych.

Specjalizacje trenerskie:

  • negocjacje,
  • zarządzanie konfliktem,
  • mediacje,
  • umiejętności osobiste,
  • coaching.

Wykształcenie:

Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach – Wydział Zarządzania i Administracji (politologia), Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji (prawo) oraz absolwentem studiów podyplomowych:

  •  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Ekspertyza dokumentów),
  •  Wydział Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Mediacje -Alternatywne metody rozwiązywania sporów).
  •  Ukończył kurs FBI – taktyka i technika przesłuchań (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION – INTERVIEW & INTERROGATION TRAINING SEMINAR).