Bartłomiej Nita

Bartłomiej Nita jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest ponadto Trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny, zrozumiały sposób. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Prowadził szkolenia otwarte i zamknięte dla kilkunastu polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, m.in. Telekomunikacja Polska, MetsaTissue, Axel Springer, Latex, POCH Polskie Odczynniki Chemiczne, Martifer. Przeprowadził około 100 szkoleń otwartych w języku polskim i angielskim na poziomie początkującym i zaawansowanym. Wykłada na studiach MBA we Wrocławiu i w Warszawie (m.in. w Szkole Biznesu prowadzonej przez prof. W. Orłowskiego, byłego doradcy Prezydenta RP) oraz gościnnie na uczelniach za granicą.