Profesjonalna obsługa Klienta sposobem na długoterminowe budowanie relacji

Cel szkolenia

 • Zbudowanie umiejętności skutecznej relacyjnej komunikacji z Klientem oparte na wspólnych wartościach
 • Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy dostosowanej do odpowiedniego typu osobowości
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji Klientów
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami

Metodyka szkolenia

Warsztaty interaktywne, oparte na kreatywnej pracy z grupą, wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami i trenerem prowadzącym, analizie przypadków z aktualnych doświadczeń zawodowych, kreatywne poszukiwanie rozwiązań, prace grupowe i indywidualne. Duża praca na praktycznych doświadczeniach z zastosowaniem efektywnego cyklu uczenia się dla dorosłych według Davida Kolba (doświadczenie, refleksja, generalizowanie, stosowanie)

Korzyści

 • umiejętne nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientem
 • rozwinięcie umiejętności budowy empatycznego wizerunku
 • nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z Klientami
 • nabycie nawyków prawidłowej reakcji na obiekcje innych ludzi
 • umiejętność tworzenia dobrego pierwszego wrażenia
 • nabycie umiejętności asertywnego rozwiązywania trudnych sytuacji

 Program szkolenia

 1. Wpływ mojego nastawienia na SUKCES w pracy z Klientem
  • Jak przeciwdziałać sabotażowi negatywnych zewnętrznej presji
  • Wpływ myślenia na wynik naszej codziennej pracy – rozwijanie osobistej odpowiedzialności za generowane efekty
  • Rutyna zabija kreatywność – jak przeciwdziałać rutynie i zachować „świeżość” dla każdego Klienta?
                         
 2. Jak nieustannie budować wiarę we własne możliwości? – osobisty poziom motywacji
  • Co oznacza w praktyce wiara w siebie i własne możliwości?
  • Co ma pozytywny, a co ma negatywny  wpływ na wiarę w siebie?
  • Wiara w siebie a kontakt z Klientem
  • Radość życia i osobisty entuzjazm, jako najważniejsze „przyprawy” w pracy
  • Jak uruchomić osobistą motywację?

 3. Praktyczny trening komunikacji bezpośredniej i telefonicznej
  • Co sprawia Ci najwięcej trudności podczas rozmowy z Klientem?
  • Kultura prowadzenia rozmowy – jesteś wizytówka firmy
  • Barwa głosu, sposób wyrażania się, dobra atmosfera - wybrane elementy komunikacji NLP
  • Komunikacja niewerbalna  - budowanie dobrego kontaktu, sympatii i zaufania, przyjazne nastawienie
  • Sztuka pozytywnej komunikacji – wpływ myślenia i emocji na komunikację z Klientem
  • Pro aktywna postawa i ukierunkowanie na pozytywną formę współpracy z Klientem, szukanie najlepszych rozwiązań
  • Dobra relacja z Klientem, poprzez 100% zaangażowanie osobistej woli i chęci w wykonywane działania
  • Mowa ciała i jej rozpoznawanie

 4. Analiza i kreowanie potrzeb Klient
  • Warsztat aktywnego słuchania i jego moc w kontakcie z drugim człowiekiem
  • Prowadzenie Klienta poprzez zastosowanie odpowiednich pytań
  • Dostrojenie się do Klienta?
  • Co można zyskać a co stracić w 30 sekund?
  • Obiekcje Klienta jako szansa na wzmocnienie relacji
  • Czy Poczucie Własnej Wartości ma jakieś znaczenie w obsłudze Klienta?
  • Postawa Pro-Kliencka XXII wieku i jej praktyczne zastosowanie

 5. Asertywny styl kontaktu z Klientem
  • Dlaczego asertywność jest potrzebna w relacjach z drugą osobą?
  • Budowanie asertywnej postawy poprzez świadomość praw osobistych
  • Asertywne reagowanie na krytykę
  • Obrona przed atakiem werbalnym i powtarzającymi się zachowaniami inwazyjnymi