OPŁATY ŚRODOWISKOWE OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I OPŁATA PRODUKTOWA

Cele szkolenia:
 • Wyjaśnienie pojęcia opłat środowiskowych
 • Określenie rodzajów działalności podlegających opłatom
 • Nauka sposobów sprawozdawania oraz wyliczania opłat
Opis metodyki szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z zastosowaniem prezentacji multimedialnej. Zajęcia mają charakter wykładowo/ćwiczeniowy, uzupełniany o czynny udział uczestników szkolenia oraz dyskusje.  

Program szkolenia:

Opłaty za korzystanie ze środowiska:

 • Kto podlega opłatom za korzystanie ze środowiska;
 • Co podlega obowiązkom sprawozdawczym i opłatowym;
 • Terminy składania oraz wzory sprawozdań;
 • Opłaty podwyższone i pozwolenia;
 • Wyliczanie opłat z tytułu użytkowania środków transportu, kotłowni i instalacji technologicznych;
 • Wyliczanie opłat z tytułu poboru wód z własnych ujęć, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzania wód opadowych;
 • Praktyczne przykłady wyliczania opłat i odpowiedź na najczęściej zadawane pytania.

Opłata produktowa:

 • Określenie podmiotu wprowadzającego produkty i/lub produkty w opakowaniach;
 • Kiedy następuje wprowadzenie;
 • Czym są produkty i opakowania zgodnie z przepisami ustawy;
 • Zwolnienia opłatowe np. pomoc de minimis;
 • Nowe sposoby wyliczania opłat i wzory sprawozdań;
 • Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
 • Porozumienia przedsiębiorców w ramach opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych.

Wykładowca : 

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, doświadczony szkoleniowiec, pracownik urzędu marszałkowskiego.