Narzędzia do analizy i usprawniania firmy

Program

Dzień I. Firma i jej mechanizmy sukcesu

 1. Maszeruj albo giń – biznes nie jest dla słabych
  • czy firma doszła już do granic swoich możliwości
  • czy ma jeszcze rezerwy
  • gdzie ma te rezerwy
  • jak można je znaleźć
  • jak można je uruchomić
  • [N] narzędzia do diagnozy i prowadzenia korzystnych zmian
 2. Warunki w jakich działa firma – narzędzie
  • poziom konkurencji
  • charakter konkurencji
  • poziom komfortu działania
  • zastosowanie narzędzia – diagnoza:
   • aktualnego stanu
   • możliwości poprawy
 3. Efektywność firmy na poziomach – narzędzie
  • strategicznym
  • taktycznym
  • operacyjnym
  • zastosowanie narzędzia – diagnoza:
   • aktualnego stanu
   • możliwości poprawy
 4. Efektywność firmy na poziomach – narzędzie
  • strategicznym
  • taktycznym
  • operacyjnym
  • zastosowanie narzędzia – diagnoza:
   • aktualnego stanu
   • możliwości poprawy
 5. Model biznesu – narzędzie #4
  • 11 wymiarów działania firmy
  • adaptacja modelu do specyfiki konkretnego biznesu
  • relacje i powiązania pomiędzy wymiarami
  • optymalna strategia zmiany
  • zastosowanie narzędzia – diagnoza:
   • aktualnego stanu
   • możliwości poprawy

 Dzień II. Kluczowi ludzie – ich wpływ na sukces firmy

 1. Kluczowe kompetencje w biznesie – narzędzie
  • właściciel
  • lider
  • menadżer
  • specjalista
  • negocjator-sprzedawca
  • polityk organizacji
  • człowiek
  • zastosowanie narzędzia – diagnoza:
   • aktualnego stanu
   • możliwości poprawy
 2. Ambicja – Siła – Kompetencje
  • ambicje biznesowe
  • siła sprawcza
  • kompetencje
  • zastosowanie narzędzia – diagnoza:
   • aktualnego stanu
   • możliwości poprawy
 3. Wiedza – Władza - Wpływ
  • siła sprawcza kadry kierowniczej
  • dlaczego nas słuchają i wykonują polecenia
  • jak działają najlepsi właściciele
  • jak działają najlepsi menadżerowie
  • zastosowanie narzędzia – diagnoza:
  • aktualnego stanu
  • możliwości poprawy
 4. Ile Lidera a ile Menadżera
  • Lider – wymiary skuteczności
   • Wizja
   • Rozwój
   • Relacje
   • Wyczyn
   • Dyktatura
   • Demokracja
  • Menadżer-wymiary skuteczności
   • Praca z celami
   • Organizacja sukcesu i pracy własnej
   • Planowanie
   • Podejmowanie decyzji
   • Komunikowanie się
   • Motywowanie
   • Delegowanie
   • Koordynowanie
   • Kontrolowanie
   • Synergia i zespół
  • Zastosowanie narzędzi-diagnoza:
   • Aktualnego stanu
   • Możliwości poprawy