WITAMY NA NASZEJ STRONIE

GOWIT jest ogólnopolską firmą szkoleniowo-doradczo-eventową. Ideą firmy jest dostarczanie Klientom kompleksowych rozwiązań, które wspierają organizację w rozwoju i pomagają działać bardziej efektywnie. Realizujemy to poprzez różnego rodzaju działania, które wzajemnie się uzupełniają – są to badania, doradztwo oraz szkolenia.

Proponowane przez nas programy szkoleniowe służą nie tylko podnoszeniu poziomu kompetencji pracowników, ale także zwiększeniu ich motywacji i identyfikacji z celami organizacji w której pracują. Efekty tych szkoleń są każdorazowo monitorowane i zmieniane pod kątem ich przełożenia na cele i efekty postawione przez Klienta.

Proponujemy inteligentne rozwiązania szkoleniowe „szyte na miarę” potrzeb i uwzględniające specyfikę organizacji Klienta. Oparte są one na sprawdzonych metodologiach, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauk społecznych oraz naturalne możliwości rozwoju człowieka. Takie podejście do procesu projektowania i realizacji projektów szkoleniowych zapewnia skuteczność rozwiązań i wysoką przyswajalność zdobywanej wiedzy.

WIZJA
Naszym głównym celem jest propagowanie wśród Klientów najwyższej jakości praktyk rozwojowych, dzięki którym uzyskamy pozycję lidera na rynku szkoleń.

MISJA
Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych usług doradczo-szkoleniowych, wspierających naszych partnerów w ich codziennej działalności biznesowej.
Działamy z myślą o Klientach i dla Klientów. Kreujemy elastyczne rozwiązania zamieniające idee w konkretne rezultaty biznesowe.

 WARTOŚCI
Wartościami firmy, z którymi każdy z naszych Pracowników utożsamia się zarówno w swoim życiu zawodowym, jak i osobistym są: