Egzekucja należności w Postępowaniu Administracyjnym - nowości oraz zagadnienia praktyczne

Cele szkolenia: 

 • przedstawienie materii postępowania egzekucyjnego w administracji
 • uporządkować wiedzy uczestników na temat procedur i zasad jakie dają przepisy postępowania egzekucyjnego
 • przeanalizować dostępne formy egzekucji

Opis metodyki szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z zastosowaniem prezentacji multimedialnej. Zajęcia mają charakter wykładowo/warsztatowy, uzupełnianego o czynny udział uczestników szkolenia oraz dyskusje.  

Program szkolenia:

Dzień I

 1. Uwagi wprowadzające – postępowanie egzekucyjne w administracji po nowelizacji z dnia 11 października 2013 r., wprowadzonej ustawą z dnia 11 października 2013 o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych .
 2. Przedmiot postępowania egzekucyjnego w administracji.
 3. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji .
 4. Wzajemna pomoc państw europejskich przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, w tym:
  • dochodzenie należności państw członkowskich UE na terytorium RP,
  • występowanie do państwa członkowskiego UE o wyegzekwowanie należności,
 5. Wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE.
 6. Analiza aktualnych problemów na tle stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Dzień II

 1. Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji – ze szczególnym uwzględnieniem pozycji procesowej:
  • wierzyciela,
  • następcy prawnego zobowiązanego,
  • osoby trzeciej.
 2. Etapy postępowania egzekucyjnego w administracji:
 3. upomnienie,
 4. tytuł wykonawczy,
 5. zastosowanie środków egzekucyjnych.
 6. Egzekucja należności pieniężnych (środki egzekucyjne).
 7. Analiza aktualnych problemów na tle stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 8. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji.
 9. Zbieg egzekucji (administracyjnych oraz administracyjnej i sądowej).
 10. Środki ochrony prawnej – ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów, skargi na przewlekłość postępowania i skargi do sądu administracyjnego.
 11. Odpowiedzialność administracji publicznej za naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w tym zwłaszcza na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.
 12. Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego w sprawach egzekucyjnych